cover

UIT DIE HOOF SE KANTOOR

image2377

Laerskool Fairland is ‘n waardegedrewe omgee-skool waar elke leerder as ‘n unieke identiteit erken word. Ons skep ruim geleentheid vir geestelike groei en ontwikkeling. Akademie, sport en kultuur word aangewend om leerders op ‘n holistiese wyse te onderrig.  Ons het ‘n boelievry-beleid en bestuur anti-boelie programme om ons leerders veilig en gewaardeerd te laat voel.

Leerders word daagliks aangemoedig om hulleself te leer ken en verantwoordelike gedrag te openbaar. Ons toegewyde opvoeders inspireer leerders tot uitmuntendheid op akademiese, sport-en kultuurgebied. Medemenslikheid en respek vir mede-leerders en volwassenes word van elke leerder verwag.

Leerders is deel van ons Fairlandfamilie en kan hier in ‘n liefdevolle omgewing groei om hulle volle potensiaal te ontwikkel. Ons beywer ons om gelukkige, gebalanseerde leerders te hê wat leergierig is en trots is op ons skool.