Laerskool Fairland Graad R-sentrum

Welkom by ons innoverende Graad R-sentrum, ‘n plek van opwindende ontdekking en kreatiewe samewerking!

Geelklas

Oranjeklas

Persklas

Rooiklas

Blouklas

Groenklas

Alles wat jy wil weet en meer,

Graad R-sentrum inligting

Skoolure

 • Maandag:
  Wagklas: 07:00 – 08:00
  Klastyd: 08:00 – 12:45
  Wagklas: 12:45 – 14:00
 • Dinsdag:
  Wagklas: 07:00 – 08:00
  Klastyd: 08:00 – 12:45
  Wagklas: 12:45 – 13:30
 • Woensdag:
  Wagklas: 07:00 – 08:00
  Klastyd: 08:00 – 12:45
  Wagklas: 12:45 – 13:30
 • Donderdag:
  Wagklas: 07:00 – 08:00
  Klastyd: 08:00 – 12:45
  Wagklas: 12:45 – 14:00
 • Vrydag:
  Wagklas: 07:00 – 08:00
  Klastyd: 08:00 – 12:30
  Wagklas: 12:30 – 13:00

Assessering

Aan die einde van elke kwartaal ontvang die leerders ‘n kwartaalverslag. Volgens die Kurrikulum Assesseringsbeleidsverklaring, werk ons met ‘n 7-puntskaal, naamlik: 

 • 7 Uitmuntende prestasie 
 • 6 Verdienstelike prestasie 
 • 5 Beduidende prestasie 
 • 4 Voldoende prestasie 
 • 3 Matige prestasie 
 • 2 Elementêre prestasie 
 • 1 Nie bereik nie 

Voorgestelde slaagvereistes is soos volg: Afrikaans 4; Wiskunde 3; Lewensvaardigheid 3 

Ouers sal vroeg aan die begin van elke kwartaal in kennis gestel word van alle assesserings wat gaan plaasvind. 

Vakke per week

 • Afrikaans huistaal 
 • Wiskunde 
 • Lewensvaardigheid (sluit Aanvangskennis, Persoonlike en Sosiale Welstand, Skeppende kunste en Liggaamlike Opvoeding in) 

Afsprake met onderwysers

Ouers kan telefonies die kantoor skakel en ‘n boodskap vir die opvoeder laat of met die opvoeder self in verbinding tree. 

Siek leerders

Geen leerder mag met medisyne skool toe gestuur word nie. Alle siek leerders se ouers sal direk deur die kantoorpersoneel gekontak word en u moet hulle asseblief so spoedig moontlik by die skool kom haal. Ouers moet opvoeders in kennis stel waar ernstige siektetoestande, soos bv. diabetes of allergieë by hul kinders gediagnoseer is. 

Uitteken van leerders

Omdat akademiese kontaktyd vir ons geweldig belangrik is en elke leerder daagliks die volle duur van die skooldag teenwoordig moet wees, vra ons dat u die onderstaande asseblief deeglik sal bestudeer. 

Die volgende baie belangrike reëlings geld rondom die uitteken van leerders, dit geld vir doktersafsprake of vir welke rede ookal: 

 1. U stuur ‘n skriftelike versoek met rede waarom die leerder vroeër uitgeteken moet word aan die registerpersoneel vir hul kennisname. ‘n Versoek moet per e-pos aan karen@laerskoolfairland.co.za gestuur word vir die Skoolbestuur om goed te keur. 
 2. Die skoolbestuur sal per e-pos toestemming verleen dat die leerder uitgeteken mag word en ook die inligting aan die administratiewe kantoor stuur vir hul kennisname. 
 3. ‘n Leerder mag slegs vroeër uitgeteken word, mits bogenoemde prosedures gevolg word. 
 4. Indien u toestemming het om die leerder vroeër te kom uitteken, moet die hoofhek in Marketstraat hiervoor gebruik word. 

Stiltetyd, huiswerk en SPEEL!

Naskoolsentrum:

Die naskoolsentrum begin op ʼn Maandag en Donderdag om 14:00, op Dinsdae en Woensdae om 13:30 en op ʼn Vrydag om 13:00 en sluit daagliks om 17:30.  Leerders wat die naskoolsentrum gaan bywoon, sal in ‘n wagklas gehou word totdat die naskoolsentrum begin. 

Naskool is oop gedurende vakansies BEHALWE op openbare vakansiedae en Desembervakansie.

Etes: Daar word nie etes voorsien nie, maar die snoepie verskaf spyskaarte en ouers kan deur die snoepie etes vir leerders bestel.

Sien naskool inligting vir naskoolfonds uiteensetting.

Sien naskool inligting vir lokaal indeling.

Etenstyd

Soggens voor skool: Dit is besonder belangrik dat leerders daaraan gewoond raak om ‘n gebalanseerde ontbyt voor skool te nuttig omdat dit hulle energie- en konsentrasievlakke beïnvloed. 

Kosblikke: Die skool voorsien nie kos vir die gr. R-leerders nie en daarom vra ons dat ouers elke dag ‘n paar gesonde opsies in hulle kind se kosblik sal pak, bv. noedelslaai of ‘n broodjie, ’n vrug of groentestokkies, biltong of neute en ‘n botteltjie water of gesonde koeldrank. U ken u kind se smaak en of hy/sy kleiner porsies verkies. 

Vruggietyd: Om ongeveer 09:00 word daar ‘n happietyd gehou waar leerders vrugte/ jogurt (met eie lepel) of iets gesonds mag eet. 

Etenstyd: Na parkietyd, om ongeveer 12:00 word middagete in die klasse geëet. 

Gesprekke oor gesonde kos en -eetgewoontes word gereeld in die klasse gevoer om leerders bewus te maak van kos wat “breinkrag” bevorder. 

Kleredrag

Daar is nie ‘n formele uniform vir die gr. R-leerders nie. Die Gr. R-leerders kom in gewone klere skool toe.

Die leerders ontvang gedurende die eerste kwartaal spesiale t-hempies in die kleur van hul klassies. Dit word op Vrydae en spesiale dae gedra. 

Tas

Elke leerder moet ‘n geskikte kleuterskooltas van ongeveer (35cm x 35cm) bring. 

Sorg asb. dat alle besittings van die eerste skooldag af, duidelik gemerk is, hetsy skooltas, kosblik, klere en skoene. 

Ouers moet asb. gereeld toesien dat leerders hulle besittings weer huis toe bring. Hope klere, ens. word jaarliks aan kinderhuise geskenk omdat dit nie opgeëis word nie. 

Neem deel

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite word tydens skoolure aangebied.

 • Eksperimaats
 • Pottery
 • Ballet
 • Ruggakids
 • Ibuild
 • EQ Kids
 • Playball
 • Karate
 • IntroGholf
 • Tennis
 • CDOT Netball
 • Judo
 • Dramatix
 • Catrobatz
 • Krieket Buddies

Ondersteun ons

"Apps"

Soos u reeds bewus is, bestaan die Makro-kaart nie meer nie, maar kan u die “app” ook op u selfoon aflaai.

U kan die MySchool-“app ook nou op u selfoon aflaai.