WAARDES

Die skool se holistiese opvoedingsbenadering, is gebaseer op ‘n waardestelsel wat aktief bevorder en toegepas word. Leerders word op ‘n gereelde basis blootgestel aan besprekings, sprekers en lesse in die toepassing daarvan. Waardes soos: eerlikheid, respek, pligsgetrouheid, lojaliteit, vasberadenheid, mdedeelsaamheid, empatie, vriendskap, ens. word aangemoedig.

Deur die waardestelsel- gedrewe metode, streef die skool daarna om elke leerder in totaliteit te ontwikkel om suksesvolle, gebalanseerde jongmense te wees, wat gelukkig is en geniet om te leer en te vorder.