Naskoolsentrum

Die naskoolsentrum funksioneer daagliks op die skoolpersoneel. Toesighouers  is personeellede van Laerskool Fairland met die uitsondering van twee ander persone wat ook smiddae behulpsaam is.

Tye:

Elke skooldag vandat die skool verdaag tot en met 17:30.

Koste:

Die naskooltarief vir 2022 is R100 eenmalige registrasiefooi en R905/maand (betaalbaar oor 10 maande). Die tarief word jaarliks by die Algemene Ouervergadering vasgestel.

Skoolvakansies:

Die naskoolsentrum is oop gedurende skoolvakansies vir ingeskrewe leerders vanaf 7:00-17:30.

Op openbare vakansiedae is die naskoolsentrum gesluit. Die naskoolsentrum sluit jaarliks op die laaste skooldag van die jaar.

Etes:

Geen etes word voorsien nie, ouers pak self kos en drinkgoed in vir die middae. Etes kan egter by die snoepie bestel word.

Kontakpersoon:

Me. Marilet Vosloo by marilet@laerskoolfairland.co.za of 011 678 4591/2.