Laerskool Fairland fokus op ‘n holistiese benadering ten opsigte van kultuurontwikkeling en poog om soveel geleenthede moontlik te skep waar leerders hulle talente kan ontdek en verfyn. Kultuugeleenthede sluit afrigting en kompetisies in. Die skool bied verskeie genres self met behulp van beide interne en eksterne kundiges aan. Ons doelwit is om relevant te bly en ook om jaarliks aan te pas by verandererende behoeftes. Ons hou ons oog op nuwe ontwikkelings en skep geleenthede vir deelname sover moontlik. Tans word die volgende aktiwiteite aangebied:

Laerskool Fairland Kunswedstryd (LFK)

Koor (Junior- en Seniorkoor)

Afrikaanse redenaars

English public speaking

Revue

Dans

Drama

Musiek

Visuele kuns

Produksies

Kultuurontwikkeling 2020

KULTUUR BUITE SKOOLVERBAND

MUSIEK

Die skool fasiliteer privaatlesse in:

Kitaar

Klavier

Klawerbord

Blokfluit, ens.

DANS EN DRAMA

Die skool bied ook gratis lesse in beide dans en drama aan as deel van ons ontwikkelingsprogramme vir kultuur. Groepklasse word aangebied deur gekwalifiseerde afrigters. Privaatlesse kan met die afrigters gereël word. Leerders neem deel aan die skool se interne kunswedstryd, maar word ook aangemoedig om aan ander kompetisies deel te neem. Beginners is welkom.

SPREEKKORE

Die juniorfase neem elke 3 jaar deel aan massa-spreekkore. Deelname is vrywillig. Spreekkore tree op by spesiale geleenthede en neem ook deel aan die skool se kunswedstryd (LFK).

Seniorleerders kan ook deelneem aan spreekkore deur in te skryf vir die dramalesse wat by die skool aangebied word.

VISUELE KUNS

Die leerders kan inskryf vir die afdeling van die LFK wat oor 3 rondes plaasvind. Die rondes sluit illustrasie/teken, modellering/ 3D konstruksie en skilderkuns in. Eksterne beoordelaars word gebruik om die kompetisie te beoordeel.

KOOR

JUNIOR- EN SENIORKOOR

Die twee kore bestaan al vir baie jare en het ongeveer 60 – 80 lede elk. Alle leerders word getoets vir deelname deur ‘n reeks stemtoetse. Die kore werk nóú saam en tree dikwels saam op. Optredes sluit feeste, kunswedstryd, eredienste, ens. in. Die repertorium word jaarliks aangepas en uitgebrei en sluit beide gewyde en sekulêre musiek in. In 2018 het die kore vir die eerste keer ‘n musiekspel aangebied wat spesiaal vir die kore geskryf is. Ons kore is een van die uitvoerprodukte van ons skool waarop ons baie trots is.

LAERSKOOL FAIRLAND KUNSWEDSTRYD (LFK)

Die skool het ongeveer 4 jaar gelede begin met ‘n interne kunswedstryd wat al die talente van ons kultuurleerders in die kollig plaas. Hulle kry geleentheid om deel te neem aan beide visuele kuns en die uitvoerende kunste: dans, drama, sang en ook aan ‘n instrumentale afdeling. Ongeveer 400 – 500 items word jaarliks beoordeel. Beoordeling geskied deur eksterne beoordelaars wat kundiges is op hulle onderskeie gebiede. Die finaal word as ‘n gala-geleentheid aangebied waar ‘n paneel van kundiges die finale ronde beeordeel. Beoordeling word op nasionale standaarde gebaseer.

REDENAARS EN PUBLIC SPEAKING

REDENAARS

Die skool fasiliteer ‘n interne redenaarskompetisie aan die begin van elke jaar, waartydens bepaal word watter redenaars ingeskryf word vir die ATKV-redenaarskompetisie. Die redenaars resorteer ook onder die LFK en word oor 3 rondes aangebied. Dit sluit in: Voorbereid, Onvoorbereid en Spanredenaars.

PUBLIC SPEAKING

Vanaf 2019 bied die skool ook ‘n Engelse redevoeringkompetisie aan as deel van die LFK. Net soos Afrikaanse Redenaars, vind dit oor 3 rondes plaas. Dit sluit feitetoesprake, inspirerende en vermaaklikheidstoesprake in.

REVUE

JUNIOR-revue

Die juniorfase neem deel aan ‘n massa-revue elke derde jaar. Deelname is vrywillig. Leerders oefen tydens normale skoolure. Optredes geskied tydens ‘n revue-week.

SENIOR-revue

Die leerders van gr.4 – gr.7 lê oudisies af om deel te neem aan die skool se senior revuespanne. Oefentye is na skoolure en deelname aan die LFK geskied op ‘n jaarlikse basis. Optredes tydens ENCORE in samewerking met die skoolkore, is ook ‘n jaarlikse instelling. Leerders word blootgestel aan dansdrama en bewegingskunde as deel van hulle ontwikkeling.

ENCORE

Die skool bied jaarliks ‘n kultuurfees aan, waartydens die revuespanne, die kore en geselekteerde solo-optredes aangebied word. Dit dien as blootstelling aan en ervaring van verhoogkuns en teater-etiket vir ons kultuurleerders en hul gehore.

PRODUKSIES

Die groot produksies word elke 3 jaar aangebied en kan enige vorm aanneem, soos bv. dans en drama, musieblyspele en/of revue-opvoerings. Leerders lê oudisies af om hieraan deel te neem. Optredes word aangebied met professionele klank en beligting.

Start typing and press Enter to search