PROFESSIONELE DIENSTE

TERAPEUTE

Die dienste van sielkundiges, arbeidsterapeute en spraakterapeute is beskikbaar by die skool.

ONDERSTEUNENDE ONDERRIG

Laerskool Fairland is bevoorreg om ‘n ondersteuningsentrum, Die Takbokkie, te hȇ. Ondersteuning word aan gr. 1- tot gr. 3-leerders verleen. Leerders word vir twee periodes per week onttrek van hul klassituasie.  Leerders wat in die algemeen in die gewone skoolwerk goed vorder, maar in ‘n bepaalde leerarea nie na wense presteer nie, is kandidate vir ondersteuningsonderwys. Ondersteuning word verleen in perseptuele vaardighede, taal en wiskunde. Ondersteuningsonderrig se vordering is grotendeels van ‘n individuele aard omdat elke kind uniek is.

Start typing and press Enter to search