Laerskool Fairland fokus op ‘n holistiese benadering ten opsigte van kultuurontwikkeling en poog om soveel geleenthede moontlik te skep waar leerders hulle talente kan ontdek en verfyn. Kultuugeleenthede sluit afrigting en kompetisies in. Die skool bied verskeie genres self met behulp van beide interne en eksterne kundiges aan. Ons doelwit is om relevant te bly en ook om jaarliks aan te pas by verandererende behoeftes. Ons hou ons oog op nuwe ontwikkelings en skep geleenthede vir deelname sover moontlik. Tans word die volgende aktiwiteite aangebied:

KOLLIG Kunstefees

Fairlandkoor

ATKV Redenaars

Public Speaking

Revue

Drama

Musiek

Visuele kuns

Produksies

Kultuurontwikkeling 2021

KULTUUR BUITE SKOOLVERBAND

MUSIEK

Die skool fasiliteer privaatlesse in:

Kitaar

Klavier

Klawerbord

Blokfluit, ens.

KULTUUR BINNE SKOOLVERBAND

DRAMA

Die skool bied ook gratis lesse in drama aan as deel van ons ontwikkelingsprogramme vir kultuur. Groepklasse word aangebied deur gekwalifiseerde afrigters. Privaatlesse kan met die afrigters gereël word. Leerders neem deel aan KOLLIG Kunstefees, maar word ook aangemoedig om aan ander kompetisies deel te neem. Beginners is welkom.

SPREEKKORE

Die grondslagfase neem elke 3 jaar deel aan massa-spreekkore. Deelname is vrywillig. Spreekkore tree op by spesiale geleenthede en neem ook deel aan die KOLLIG Kunstefees.

Leerders kan ook deelneem aan spreekkore deur in te skryf vir die dramalesse wat by die skool aangebied word.

VISUELE KUNS

Die leerders kan inskryf vir die afdeling van die KOLLIG Kunstefees wat oor 2 rondes plaasvind. Die rondes sluit illustrasie/teken/ modellering/ 3D konstruksie en skilderkuns in. Eksterne beoordelaars word gebruik om die kompetisie te beoordeel.

FAIRLANDKOOR

Vanaf 2021 sal die skool net een koor hê vir leerders van graad 3 tot graad 7. Die leerders van graad 1 tot graad 2, sal lesse in stemontwikkeling ontvang gedurende die jaar om hulle voor te berei vir koordeelname. Die leerders word getoets vir deelname deur ‘n reeks stemtoetse. Optredes sluit feeste, kunswedstryd, eredienste, ens. in. Die repertorium word jaarliks aangepas en uitgebrei en sluit beide gewyde en sekulêre musiek in. Tydens die afgelope jaar 2020, het ons virtuele kooroefeninge gehad deur middel van ‘n aanlyn-platform. Daar word ‘n musiekvideo beplan vir 2021.

KOLLIG KUNSTEFEES

Aan die einde van 2020 het die skool uitgereik na ons susterskole en ‘n interskole kunstefees in die lewe geroep, wat op die stadium 3 ander skole insluit. Die KOLLIG Kunstefees sluit kompetisie in Redenaars, Public Speaking, Visuele Kuns, en die Uitvoerende Kunste (Dans, Sang, Drama en Instrumentaal) in. Dit vind oor twee rondes plaas. Toppresteerders in die Uitvoerende Kunste word genooi om aan ‘n Showcase deel te neem waarby al vier skole betrokke is.

Beoordeling geskied deur eksterne beoordelaars wat kundiges is op hulle onderskeie gebiede.

REDENAARS EN PUBLIC SPEAKING

REDENAARS

Die skool fasiliteer ‘n interne redenaarskompetisie aan die begin van elke jaar, waartydens bepaal word watter redenaars ingeskryf word vir die ATKV-redenaarskompetisie. Die redenaars mag ook aan KOLLIG deelneem en vorder tot by ‘n finaal, waar toppresteerders aangewys word. Dit sluit in: Voorbereid, Onvoorbereid en Spanredenaars.

PUBLIC SPEAKING

Public Speaking is ‘n relatief nuwe been van die Kollig Kunstefees. Leerders berei toesprake voor wat inspirerend, vermaaklik of navorsingstoesprake kan wees. Beoordeling word gedoen deur ‘n kundige span eksterne beoordelaars.

REVUE

Grondslagfase

Die grondslagfasefase neem deel aan ‘n massa-revue elke derde jaar. Deelname is vrywillig. Leerders oefen tydens normale skoolure. Optredes geskied tydens ‘n revue-week.

Intersenfase

Die leerders van gr.4 – gr.7 lê oudisies af om deel te neem aan die skool se revuespanne. Oefentye is na skoolure en deelname aan die kunstefees geskied op ‘n jaarlikse basis. Optredes tydens ENCORE in samewerking met die skoolkoor, is ook ‘n jaarlikse instelling. Leerders word blootgestel aan dansdrama en bewegingskunde as deel van hulle ontwikkeling.

ENCORE

Die skool bied jaarliks ‘n kultuurfees aan, waartydens die revuespanne, die kore en geselekteerde solo-optredes aangebied word. Dit dien as blootstelling aan en ervaring van verhoogkuns en teater-etiket vir ons kultuurleerders en hul gehore.

PRODUKSIES

Die groot produksies word elke 3 jaar aangebied en kan enige vorm aanneem, soos bv. dans en drama, musiekblyspele, spreekkoraande en/of revue-opvoerings. Leerders lê oudisies af om hieraan deel te neem. Optredes word aangebied met professionele klank en beligting.

Start typing and press Enter to search