Skooldrag (Gr. 7)

Leerlingraaddrag:

Die leerlingraad dra spesiale drag wat hul onderskei van die ander leerders.

Seuns:   Formele somersdrag

Grys kort- of langbroek, grys skoolkouse (kniekouse), wit lang- of kortmouhemp, ( Let wel: ’n dashemp), die leerlingraaddas, swart skoolskoene, groen leerlingraadbaadjie met skoolwapen  

Seuns:  Formele wintersdrag (Soos bo)  

Dogters:   Formele somersdrag

Groen rompie (lengte mag nie korter as twee handbreedtes bokant knie wees nie en mag nie langer as knielengte wees nie), grys skoolkouse (kniekouse), wit kortmouhemp, ( Let wel: ’n dashemp), die leerlingraaddas, swart skoolskoene, groen leerlingraadbaadjie met skoolwapen  

Dogters:   Formele wintersdrag (Soos bo)

Skooldrag (Gr. 1 tot gr. 7)

Somer (ongeveer September tot Mei)

Seuns:           

Bottelgroen kortmou skoolhemp met skoolwapen. Grys kortbroek, grys kniekouse met oranje en wit strepies op omslag. Swart toeryg-skoolskoene/kaalvoet. Bottelgroen trui met oranje en wit strepe om halslyn. Bottelgroen oortrektrui met oranje en wit strepe om halslyn. Bottelgroen windjekker met skoolwapen of skoolbaadjie. Die skoolbaadjie mag slegs saam met skoene en kouse gedra word. Bottelgroen reënbaadjie mag slegs gedra word as dit reën. LO-drag:  Groen broek en groen en oranje hemp met skoolwapen.  Tekkies met oorwegend wit kouse (opsioneel in somer).  Sweetpak of oranje “fleecy top” mag in koeler weer gedra word. Skoolpet vir beskerming teen son.

Dogters:

Wit en groen geruite rok met bottelgroen kraag en mouboordjie-omslag. Bottelgroen spanbroekie (“skipants”), kort groen skoolsokkies met oranje en wit strepies op omslag. Swart skoolskoene/kaalvoet. Bottelgroen trui met oranje en wit strepe om halslyn. Bottelgroen oortrektrui met oranje en wit strepe om halslyn. Bottelgroen windjekker met skoolwapen of skoolbaadjie. Die skoolbaadjie mag slegs saam met skoene en kouse gedra word. Bottelgroen reënbaadjie mag slegs gedra word as dit reën. LO-drag:  Groen broek/groen broekrompie en groen hemp met oranje strepe om nek- en mou-omslag met skoolwapen. Tekkies met oorwegend wit kouse (opsioneel in somer). Sweetpak of oranje “fleecy top” mag in koeler weer gedra word. Skoolpet vir beskerming teen son.

Verjaarsdagmaats: 

Die gewone drag moet aan die volgende riglyne voldoen:

  • Geen fantasiedrag soos bv. vlerkies, pruike, tutu’s, ens. word toegelaat nie.  Slegs gewone dagdrag/-klere is aanvaarbaar.
  • Dogters se klere mag nie ontblotend wees nie, kortbroekies/rokkie of rompe mag nie korter as die middel van die dy wees nie.  Halslyne mag nie te laag wees nie.
  • Geen grimering word toegelaat nie en lang hare moet netjies VASGEMAAK wees.
  • Seuns mag nie in uitspattige klere opdaag nie en moet só aangetrek wees dat hulle ‘n normale skooldag op ‘n gemaklike wyse kan deursien.
  • Hou in gedagte dat dit steeds ‘n normale skooldag is en dat dit wat jy dra, die skool se beeld na buite uitdra.
  • Normale haarreëls geld vir hierdie dae.

Winter (ongeveer Mei tot September)

Seuns: Bottelgroen langmou skoolhemp met skoolwapen. Skooldas (opsioneel). Grys langbroek, grys kniekouse soos vir somer. Swart toeryg-skoolskoene, bottelgroen trui met oranje en wit strepe om hals- en mou-omslag. Bottelgroen oortrektrui met oranje en wit strepe om hals. Windjekker met skoolwapen of skoolbaadjie. Bottelgroen reënbaadjies mag slegs gedra word as dit reën. Serp, mus en handskoene indien verlang – bottelgroen effekleur. LO-drag:  skoolsweetpak of oranje ‘fleecy top”. Tekkies met oorwegend wit kouse. Groen “skins” onder LO-drag.

Bottelgroen langmou skoolhemp met skoolwapen. Skooldas (opsioneel). Grys langbroek, grys kniekouse soos vir somer. Swart toeryg-skoolskoene. Bottelgroen trui met oranje en wit strepe om hals- en mou-omslag. Bottelgroen oortrektrui met oranje en wit strepe om hals. Windjekker met skoolwapen of skoolbaadjie. Bottelgroen reënbaadjies mag slegs gedra word as dit reën. Serp, mus en handskoene indien verlang – bottelgroen effekleur. LO-drag:  skoolsweetpak of oranje ‘fleecy top”. Tekkies met oorwegend wit kouse. Groen “skins” mag onder LO-drag gedra word.

Dogters:

Bottelgroen langmou hemp met skoolwapen. Skooldas (opsioneel). Gr.1 – gr. 5:  Bottelgroen langbroek, grys langbroek of donkergroen romp.  Vir gr. 1-3 word die langbroek aanbeveel. Gr. 6 en gr. 7 :  Bottelgroen geplooide romp (LW: Romplengte is 3 – 8cm vanaf grond wanneer dogter kniel). By langbroek:  kort bottelgroen skoolsokkies met oranje en wit strepies (tot gr. 7 toelaatbaar). By romp: grys kniekouse met oranje en wit strepies op omslag of swart broekiekouse (78 Decitex) – geen lang “skipants” nie. Swart skoolskoene. Bottelgroen trui met oranje en wit strepe om hals- en mou-omslag. Bottelgroen oortrektrui met oranje en wit strepe om hals. Windjekker met skoolwapen of skoolbaadjie. Bottelgroen reënbaadjies mag slegs gedra word as dit reën. Serp, mus en handskoene indien verlang – bottelgroen effekleur. LO-drag:  skoolsweetpak of oranje “fleecy top”. Tekkies met oorwegend wit kouse. Groen “skins” onder LO-drag is toelaatbaar.

Verjaarsdae:               Dieselfde as by somerdrag.

Leerders mag nie in hul sportdrag skool toe kom nie.  Indien spanne alreeds vroeg die middag of direk na skool wedstryde speel, mag die betrokke spanne tydens tweede pouse in hul sportdrag verklee. Eerstespanne van die onderskeie sportkodes mag wel hul spesiaal-gemaakte baadjies of T-hemde aantrek op die spesifieke dag waarop wedstryde plaasvind.

ATLETIEK EN LANDLOOP

Seuns:

Groen seunsfrokkie met oranje strepe. Bottelgroen sportbroekie OF LO-drag. (Slegs by vriendskaplike byeenkomste).  

Dogters: Groen dogtersfrokkie met oranje strepe. Bottelgroen spanbroekie (‘skipants’) net om in deel te neem OF LO-drag. (Slegs by vriendskaplike byeenkomste).  

RUGBY  

Rugbytruie (word deur skool voorsien) en wit broekie. Slegs eerstespan dra groen broekie. Groen “skipants” mag onder wit broekie gedra word. Groen ”skins” mag onder rugbytrui gedra word.

KRIEKET

Wit kriekethemp en wit kortbroek.

Pet by klerebank beskikbaar

MINI-KRIEKET

LO-drag

Grys skoolkouse

Wit tekkies

HOKKIE    

Groen hokkiekouse en tekkies

TENNIS  

LO-drag. Wit kouse en wit tekkies.

NETBAL

LO-klere. Wit kouse en wit tekkies

LO-DRAG:  SEUNS EN DOGTERS

LEWERANSIERS

CONSTANTIA SKOOLKLERE

Tel.no.:                         (011) 791-1300

Adres:                          Hoërskoolsentrum, Malibongwerylaan, Robindale, Randburg

e-posadres:                 w.vandyk@mweb.co.za

SPORTMANS WAREHOUSE

Tel.no.:                         (011) 431-0406

Adres:                          Heathway Square, Beyers Nauderylaan, Cresta, Johannesburg

Webtuiste:                  www.schoolandleisure.co.za

BURGERS BROERS

Tel.no.:                         (011) 782-1055

                                    Beyers Naudelaan 159, Northcliff

Webtuiste: www.burgersbrothers.co.za

E-pos: info@burgersbrothers.co.za

Start typing and press Enter to search