Skoolgeld word jaarliks tydens die Algemene Ouervergadering in Oktober vasgestel.

Skoolgeld 2019

SKOOLGELD (GRAAD 1 TOT GRAAD 7)

Die skoolgeld vir 2019 is R19,804 per leerder.

Betalingsopsies

  1. ʼn Enkelbedrag van R18,654 is betaalbaar voor of op 30 November 2018.

(Korting van R1 150).

  1. ʼn Deposito van R1,804 is betaalbaar voor of op 30 November 2018.  Die balans van R18,000 is betaalbaar in tien gelyke paaiemente van R1,800 voor of op die 7de dag van elke maand beginnende 7 Januarie 2019.

VOORSKOOLGELD (GRAAD R)

Die Voorskoolgeld vir 2019 is R21,354 per leerder, waarby die volgende ingesluit is: ‘n perseptuele boek, skryfbehoeftes, gehoortoets, instappies, ens.

Betalingsopsies

  1. ʼn Deposito van R3,100 is betaalbaar voor of op 31 Julie 2018 en die bedrag van R16,994 betaalbaar in een betaling voor of op 31 Januarie 2019.  (Korting R1,260).
  1. ‘n  Deposito van R3,100 is betaalbaar voor of op 31 Julie 2018.  Die  balans  van R18,254 is betaalbaar in tien gelyke paaiemente van R1,825.40 voor of op die 7de dag van elke maand beginnende 7 Januarie 2019.

NASKOOLGELD

Die naskoolgeld vir 2019 is R8,000 per leerder.

Betalingsopsies

  1. ʼn Deposito van R100 is betaalbaar voor of op 30 November 2018 en die bedrag van R7,460 betaalbaar in een betaling voor of op 31 Januarie 2019.  (Korting R440).
  1. ‘n  Deposito van R100 is betaalbaar voor of op 30 November 2018.  Die balans van R7,900 is maandeliks vooruit betaalbaar in tien gelyke paaiemente van R790 voor of op die 7de dag van elke maand beginnende 7 Januarie 2019.

BANKBESONDERHEDE

Bank:                                     FNB – Cresta       

Rekeningnaam:                   Laerskool Fairland

Rekeningnommer:              6200 7496 228

Takkode:                               254-905

Verwysing:                            U unieke Familiekode E-posadres:                           debiteure@lsfairland.co.za

Start typing and press Enter to search