Laerskool Fairland

VISIE

Laerskool Fairland streef daarna om elke leerder se unieke karakter en talente optimaal te ontwikkel deur geleentheidskepping en liefdevolle leiding.

MISSIE

Laerskool Fairland stel homself ten doel om elke kind se potensiaal te ontsluit deur ‘n waardestelsel wat hulle help ontwikkel in ‘n suksesvolle selfstandige leerder.

Daarbenewens streef ons daarna om kwaliteit opvoeding te voorsien deur dinamiese personeel wat deur ‘n bekwame beheerliggaam en betrokke ouers ondersteun word.

KERNWAARDES

Ons waardestelsel sluit die volgende beginsels in:

  • respek
  • mensliewendheid
  • eerlikheid
  • lojaliteit
  • hoflikheid
  • mededeelsaamheid
  • selfdissipline
  • nederigheid
  • verdraagsaamheid
  • pligsgetrouheid

en ook die demokratiese waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid.

Start typing and press Enter to search