Laerskool Fairland is ‘n skool waar ons ‘n passie het om deur toegewyde onderrig, uitstekende bestuur en ouerbetrokkenheid, gelukkige leerders te hȇ, omdat hulle potensiaal maksimaal ontwikkel word en omdat hulle hulself ten volle uitleef op akademiese, sport- en kulturele gebied.

Die skool ontwikkel die kind in sy totaliteit, tog speel akademie die belangrikste rol in die ontwikkeling. Die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring word van gr. R tot gr. 7 gevolg.

 Leerders word bemagtig ten opsigte van die volgende:

 • Identifiseer en los probleme op en neem besluite deur kritiese en kreatiewe denke
 • Werk doeltreffend saam met ander as lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap
 • Organiseer en bestuur hulself en hulle aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend
 • Versamel, ontleed en organiseer inligting en evalueer dit krities
 • Kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en / of taalvaardighede in verskillende vorms
 • Gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon
 • Begryp die wȇreld as ‘n stel verwante stelsels waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie

ONDERSTEUNENDE ONDERRIG

Laerskool Fairland is bevoorreg om ‘n ondersteuningsentrum, Die Takbokkie, te hȇ. Ondersteuning word aan gr. 1- tot gr. 3-leerders verleen. Leerders word twee periodes per week onttrek van hul klassituasie.  Leerders wat in die algemeen in die gewone skoolwerk goed vorder, maar in ‘n bepaalde leerarea nie na wense presteer nie, is kandidate vir ondersteuningsonderwys. Ondersteuning word verleen in perseptuele vaardighede, taal en wiskunde. Ondersteuningsonderrig se vordering is grotendeels van ‘n individuele aard omdat elke kind uniek is.

REKENAARSENTRUM

Tegnologiese ontwikkelling en selfstandigheid van ‘n leerder vind plaas deur:
• te doen
• te ontdek
• te geniet wat hy/sy doen
• te kommunikeer oor wat hy/sy doen
• nie bang te wees om te waag nie

Laerskool Fairland beskik oor ‘n goed toegeruste rekenaarsentrum waar al hierdie vereistes aandag kry.
Ons maak gebruik van die Mathemagic-opleidingsmateriaal wat spesiaal ontwikkel is vir leerders vanaf gr. R tot Gr.3. Die sagteware word aangewend om akademie in te skerp bv. perseptuele programme, wiskunde, lees en spelling vir die leerders van die grondslagfase van die skool.

EGB(Eye Brain Gym) – bemagtig die leerders om vaardighede te bemeester bv. hoofgedagte te bepaal, woordeskat te verbreed, inligting uit te sorteer volgens belangrikheid, feite te herken, vakkennis te beredeneer en interpreteer.

INLIGTINGSENTRUM

Inligtingsvaardighede word vanaf gr. 1 – gr. 4 aangebied. Hier word leerders toegerus met die nodige vaardighede om inligting te versamel, te bestuur en weer te gee. ‘n Liefde vir lees word deurentyd aangemoedig.


Ons is baie geesdriftig oor lees en leerders word aangemoedig om aan verskeie projekte deel te neem.

 • ATKV –kinderboektoekenning (gr. 1 – gr. 7): Stem vir jou gunstelingboek!
 • Boek Buddies is ‘n Afrikaanse toneelgroepie wat die ATKV-boeke op gedramatiseerde wyse aan die leerders kom voorstel.
 • Story Skirmish (Gr. 4 – gr. 5)
 • Battle of the Books (Gr. 6 en gr. 7): Vasvrakompetisie
 • Wȇrelddag vir Boeke. Leerders word aangemoedig om hul eie stories te skryf, boekmerke word gemaak en medialeiers trek aan soos sprokieskarakters om die leerders te vermaak. Ons vier dié dag in April en ook weer tydens geletterdheidsweek in September.

Daar is verseker ‘n leeskultuur by Laerskool Fairland geskep en ons glo elke leser vind daarby baat.

AKADEMIE BUITE SKOOLVERBAND

WOW-SPELFEES:  GR. 1 – GR. 7

Sedert ons eerste kennismaking met die WOW-spelfeesprojek van die Universiteit van Stellenbosch in 2012, het deelname aan die WOW-spelfees jaarliks toegeneem.

Die waarde wat die WOW-spelfeesprojek toevoeg tot ons jeug se woordeskat en moedertaalgebruik, is van onskatbare waarde.  Dis voorwaar ‘n spelkompetisie wat jou altyd sal bybly en die nuwe woorde aangeleer, sal altyd met groot vrug in alle situasies wat jou pad kruis, gebruik kan word.

AMESA-WISKUNDE OLIMPIADE:  GR. 4 – GR. 7

Word deur Laerskool Fairland ondersteun en leerders presteer jaarliks baie goed.

SAMF (South African Mathematics Foundation) se doelstelling is soos volg:

 • Om belangstelling in wiskunde te genereer
 • Om te toon dat wiskunde meer behels as slegs basiese hoofbewerkinge
 • Om probleemoplossing aan te moedig
 • Om te beklemtoon hoe belangrik lees is, ook in wiskunde
 • Om kritiese, analistiese denke aan te moedig

Om ‘n probleem kreatief te benader en logies daaroor te redeneer

Start typing and press Enter to search